Vytvořte fakturu

VIPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIPA
IČO 35719621
TIN 2020971590
DIČ SK2020971590
Datum vytvoření 03 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIPA
Pribišova 1
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 95 977 €
Zisk 1 486 €
Kapitál 241 555 €
Vlastní kapitál 17 029 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905787724
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 230,100
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 144,845
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 144,845
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 40,992
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 100,202
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,651
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,999
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,987
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,987
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,987
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,012
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,934
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,078
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,256
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,256
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 230,100
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,515
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,364
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,364
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,025
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,783
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,758
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,486
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,585
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 673
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 673
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 210,912
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,257
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,257
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 192,150
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 318
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 734
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,217
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 94,917
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 95,977
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 94,917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,060
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,299
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,028
D. Služby (účtová skupina 51) 31,375
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,074
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,755
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,310
4. Sociální náklady (527, 528) 1,009
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,538
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,673
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,673
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,614
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,997
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,678
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,514
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 233
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 233
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -232
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,446
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,486
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719621 TIN: 2020971590 DIČ: SK2020971590
 • Sídlo: VIPA, Pribišova 1, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jarolím Vícen Pribišova 1 Bratislava 03.06.1997
  Ing. Ingrid Vícenová Pribišova 1 Bratislava 20.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jarolím Vícen 3 320 € (50%) Pribišova 1 Bratislava
  Ing. Ingrid Vícenová 3 320 € (50%) Pribišova 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   21.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   18.02.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu čistiace a upratovacie práce
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Vícen Pribišova 1 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1997
   Ing. Ingrid Vícenová Pribišova 1 Bratislava Vznik funkcie: 20.07.1998
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Vícen Pribišova 1 Bratislava
   Ing. Ingrid Vícenová Pribišova 1 Bratislava
   29.01.2001Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   ubytovacie služby
   25.11.1998Nové sidlo:
   Pribišova 1 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jarolím Vícen Pribišova 1 Bratislava
   Ing. Ingrid Vícenová Pribišova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ingrid Vícenová Pribišova 1 Bratislava
   24.11.1998Zrušené sidlo:
   Pavla Horova 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Paulovič , Pavla Horova 12 Bratislava
   Ing. Jarolím Vícen Pribišova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Paulovič , Pavla Horova 12 Bratislava
   03.06.1997Nové obchodné meno:
   VIPA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pavla Horova 12 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom a leasing
   finančný leasing
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Paulovič , Pavla Horova 12 Bratislava
   Ing. Jarolím Vícen Pribišova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Paulovič , Pavla Horova 12 Bratislava
   Ing. Jarolím Vícen Pribišova 1 Bratislava