Vytvořte fakturu

AKTÍV 2000 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.03.2016
Basic information
Obchodní název AKTÍV 2000
IČO 35719648
TIN 2020999849
Datum vytvoření 05 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AKTÍV 2000
Dukelská 7
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 30 480 €
Zisk 1 848 €
Kapitál 516 €
Vlastní kapitál 343 €
Date of updating data: 03.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,606
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,606
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 139
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 139
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,467
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,749
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 718
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,606
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,191
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,191
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,415
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,415
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,809
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,809
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 85
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 521
Date of updating data: 03.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 30,480
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 30,480
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,344
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,111
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 478
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,025
D. Služby (účtová skupina 51) 20,608
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,369
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,369
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,369
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 521
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 521
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,848
Date of updating data: 03.03.2016