Vytvořte fakturu

KOMART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.10.2016
Basic information
Obchodní název KOMART
IČO 35719737
TIN 2020228353
DIČ SK2020228353
Datum vytvoření 28 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMART
Hurbanovo námestie 8
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 336 €
Zisk 12 758 €
Kapitál 738 351 €
Vlastní kapitál 427 237 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254412440
Date of updating data: 20.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 739,157
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 75,279
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 37,208
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,369
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,093
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,487
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 781,526
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 408,038
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 541,061
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 541,061
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 678,923
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 18,455
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 128,172
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -971,331
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,758
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 373,488
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 303,032
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 70,456
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 148
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 740
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 897
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,671
Date of updating data: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 51,336
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,000
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,333
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 35,774
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,447
C. Služby (účtová skupina 51) 6,727
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,907
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,723
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,970
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,562
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,174
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,590
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 3,319
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 271
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,434
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,319
M. Úrokové náklady (562) 162
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,953
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,844
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,718
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,758
Date of updating data: 20.10.2016
Date of updating data: 20.10.2016