Vytvořte fakturu

MAYA SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAYA SK
IČO 35719745
TIN 2021005723
Datum vytvoření 05 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYA SK
Záhradná 28
90027
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 432 €
Zisk 1 687 €
Kapitál 5 114 €
Vlastní kapitál 5 114 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,181
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,030
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,181
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,801
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 36
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,562
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,687
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,380
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,380
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 400
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,432
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 19,432
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,195
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35
C. Služby (účtová skupina 51) 17,160
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,237
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,237
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,167
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • IČO :35719745 TIN: 2021005723
  • Sídlo: MAYA SK, Záhradná 28, 90027, Bratislava
  • Datum vytvoření: 05 Červen 1997
  • Ředitelé:
    Osoba Funkce Sídlo Datum
    Ing. Mária Bordácsová Fraňa Kráľa 295/68 Senec 903 01 07.12.2011
  • Vlastníci:
    Osoba Funkce Podíl Sídlo
    Ing. Mária Bordácsová 6 640 € (100%) Fraňa Kráľa 295/68 Senec 903 01
    • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
      24.01.2012Nové obchodné meno:
      MAYA SK s. r. o.
      Nové sidlo:
      Záhradná 28 Bernolákovo 900 27
      Nové predmety činnosti:
      vedenie účtovníctva
      administratívne služby
      Noví spoločníci:
      Ing. Mária Bordácsová Fraňa Kráľa 295/68 Senec 903 01
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Mária Bordácsová Fraňa Kráľa 295/68 Senec 903 01 Vznik funkcie: 07.12.2011
      23.01.2012Zrušené obchodné meno:
      TRANSLATIO, s.r.o.
      Zrušené sidlo:
      Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
      Zrušeny spoločníci:
      Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
      PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
      PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
      01.12.1998Nové sidlo:
      Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
      Noví spoločníci:
      Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
      PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
      30.11.1998Zrušené sidlo:
      Hurbanovo nám. 3 Bratislava 815 89
      Zrušeny spoločníci:
      Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
      PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
      Mgr. Ľubomír Lipták Mlynarovičova 1 Bratislava 851 03
      Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava 841 02
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Mgr. Ľubomír Lipták Mlynarovičova 1 Bratislava 851 03
      05.06.1997Nové obchodné meno:
      TRANSLATIO, s.r.o.
      Nové sidlo:
      Hurbanovo nám. 3 Bratislava 815 89
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      prekladateľská a tlmočnícka činnosť
      sprostredkovanie a organizačné zabezpečenie jazykových kurzov /okrem výuky jazyka/
      sprostredkovateľská činnosť
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
      sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
      reklamná a propagačná činnosť
      vydavateľská činnosť
      poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
      Noví spoločníci:
      Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
      PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07
      Mgr. Ľubomír Lipták Mlynarovičova 1 Bratislava 851 03
      Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava 841 02
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Mgr. Ľubomír Lipták Mlynarovičova 1 Bratislava 851 03
      Vladimír Keníž Budatínska 77 Bratislava 851 06
      PhDr. Alojz Keníž , CSc. Odborárske nám. 1 Bratislava 811 07