Vytvořte fakturu

DEAL & PRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DEAL & PRINT
IČO 35719761
TIN 2020220103
DIČ SK2020220103
Datum vytvoření 29 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEAL & PRINT
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 543 €
Zisk 30 304 €
Kapitál 199 062 €
Vlastní kapitál 128 265 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 207,981
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 44,794
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 44,794
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,863
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,770
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,161
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 162,736
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,022
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,022
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,022
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 150,714
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,403
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 136,311
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 451
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 451
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 207,981
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 195,760
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 157,489
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 157,489
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,304
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,221
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,221
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,496
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,496
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,725
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 71,555
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 71,543
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 50,532
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,635
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,700
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,257
D. Služby (účtová skupina 51) 5,694
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 415
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,715
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,715
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,619
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,843
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,216
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 124
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,726
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,422
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,422
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,304
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719761 TIN: 2020220103 DIČ: SK2020220103
 • Sídlo: DEAL & PRINT, Karloveské rameno 6, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 01.04.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Šebesta 6 639 € (100%) Lermontovova 8 Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.05.2008Nové sidlo:
   Karloveské rameno 6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.04.2008
   30.04.2008Zrušené sidlo:
   Šaštínska 52 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šebesta Zadunajská 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.09.2006
   05.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Martin Šebesta Zadunajská 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.09.2006
   04.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.07.1998
   10.05.2006Nové obchodné meno:
   DEAL & PRINT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pranie a chemické čistenie textilných, kožených a kožušinových výrobkov
   upratovacie a čistiace práce
   09.05.2006Zrušené obchodné meno:
   DEAL print, spol. s r.o.
   19.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.07.1998
   18.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   30.08.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu
   organizovanie výstav
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   05.10.1998Nové obchodné meno:
   DEAL print, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   04.10.1998Zrušené obchodné meno:
   BILL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniela Böhmerová rod. Dravecká Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   BILL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šaštínska 52 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Daniela Böhmerová rod. Dravecká Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01