Vytvořte fakturu

SLZ NOVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLZ NOVA
IČO 35719796
TIN 2020074540
DIČ SK2020074540
Datum vytvoření 09 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLZ NOVA
Hlavná 133
98111
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 518 240 €
Zisk -129 213 €
Kapitál 12 029 325 €
Vlastní kapitál 10 469 668 €
Kontaktní informace
Email ofu.slz@gmail.com
Telefon(y) 0475424010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,874,755
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,462,418
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 824,869
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 824,869
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,541,995
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 709,892
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,893,909
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 451,722
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 486,472
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,095,554
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 232,357
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 863,197
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,412,156
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 286,127
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 276,414
3. Výrobky (123) - /194/ 2,917
4. Zvířata (124) - /195/ 207
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,527
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,062
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,100,405
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,867,841
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,867,841
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,084,250
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 148,314
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,338
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,338
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,286
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,866
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,420
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 181
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 181
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,874,755
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,340,456
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,045,210
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,045,210
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 22,046
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 38,207
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 38,207
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,635,794
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,634
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,644,428
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,213
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,534,299
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 132,001
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 39,052
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 39,052
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 10,594
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,719
12. Odložený daňový závazek (481A) 67,636
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,352,862
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,015,236
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,662
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311,963
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 49,436
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 476,590
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 518,240
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 88,703
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 226,681
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 161,206
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,808
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 34,842
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,453
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 56,477
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 175,996
D. Služby (účtová skupina 51) 256,415
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,519
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 95,552
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 95,552
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,744
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,750
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104,213
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,490
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,141
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 17,940
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 199
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,261
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 264
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,264
2. Ostatní náklady (562A) 38,264
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,733
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -126,333
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -129,213
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719796 TIN: 2020074540 DIČ: SK2020074540
 • Sídlo: SLZ NOVA, Hlavná 133, 98111, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.1997Nové sidlo:
   Hlavná 133 Hnúšťa 981 11
   22.06.1997Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   SLZ NOVA a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslava Maceková Štúrova 83 Kokava nad Rimavicou
   Ing. Juraj Šipoš Aténska 9 Košice
   Alexander František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín