Vytvořte fakturu

FINCONA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINCONA
IČO 35719800
TIN 2020266391
DIČ SK2020266391
Datum vytvoření 05 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo FINCONA
Panská 33
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 509 321 €
Zisk 8 888 €
Kapitál 23 313 349 €
Vlastní kapitál 172 102 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254411760, +421254411759
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,744,047
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,885,390
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,875,000
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 20,875,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,390
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,390
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 849,772
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 766,932
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 722,665
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 722,665
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44,267
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82,840
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,155
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 78,685
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,885
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,885
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,744,047
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,990
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,402
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,402
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 53,100
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,100
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,888
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,563,057
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21,200,168
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 21,200,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 107
12. Odložený daňový závazek (481A) 61
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 357,002
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 287,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,704
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,183
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 673
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,442
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,509,321
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,200,327
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308,994
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,675,030
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,416
D. Služby (účtová skupina 51) 2,327,224
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,543
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,065
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,040
4. Sociální náklady (527, 528) 1,438
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 323
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,257,805
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,257,805
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,719
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 834,291
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,861,687
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44,304
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 44,267
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 44,267
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 866,591
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 866,034
2. Ostatní náklady (562A) 866,034
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 557
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -822,287
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,004
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,116
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,116
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,888
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719800 TIN: 2020266391 DIČ: SK2020266391
 • Sídlo: FINCONA, Panská 33, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Štefánik predseda Novosvetská 1211/5 Bratislava 811 06 10.05.2000
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Novosvetská 1211/5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 10.05.2000
   13.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou Vznik funkcie: 10.05.2000
   14.02.2005Nové sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 01
   13.02.2005Zrušené sidlo:
   Kapitulská 16 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1997
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava Vznik funkcie: 13.07.2001
   17.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1997
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava Vznik funkcie: 13.07.2001
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou Vznik funkcie: 10.05.2000
   16.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava
   23.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarník Laurinská 21 Bratislava
   23.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarník Laurinská 21 Bratislava
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou
   22.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Kačincová - predsedkyňa predstavenstva 432 Budmerice
   Miroslav Wercholák Rumančekova 38 Bratislava
   21.06.1999Nové sidlo:
   Kapitulská 16 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   činosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   20.06.1999Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   23.06.1998Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   22.06.1998Zrušené sidlo:
   Mateja Belu 6 Bratislava 811 06
   05.06.1997Nové obchodné meno:
   FINCONA, a.s.
   Nové sidlo:
   Mateja Belu 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jarmila Kačincová - predsedkyňa predstavenstva 432 Budmerice
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava
   Miroslav Wercholák Rumančekova 38 Bratislava