Vytvořte fakturu

MERKO SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERKO SK
IČO 35719885
TIN 2020993623
DIČ SK2020993623
Datum vytvoření 30 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERKO SK
Rybničná 59
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 152 035 €
Zisk -167 737 €
Kapitál 424 758 €
Vlastní kapitál 356 763 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,240
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 187,023
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,914
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 190,240
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 189,026
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 349,460
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -167,737
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,214
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,214
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,214
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 152,035
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,035
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 151,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 319,032
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,500
C. Služby (účtová skupina 51) 17,188
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 206
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 300,102
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -166,997
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -17,653
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 740
M. Úrokové náklady (562) 562
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 175
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -740
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -167,737
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -167,737
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719885 TIN: 2020993623 DIČ: SK2020993623
 • Sídlo: MERKO SK, Rybničná 59, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01 26.03.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MERKO CZ, a. s. 6 639 € (100%) Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.12.2014Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2014Zrušené sidlo:
   Žitná 18/A Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Hagarova 6 Bratislava 831 05
   24.04.2014Nové sidlo:
   Žitná 18/A Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.2014Zrušené sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.12.2008Noví spoločníci:
   MERKO CZ, a. s. U Řeky 600 Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
   22.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   21.01.2006Nové predmety činnosti:
   výroba kovových konštrukcií pre stavebníctvo
   betonárske práce
   zváračské práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Hagarova 6 Bratislava 831 05
   20.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Židovská 3 Bratislava 811 01
   26.03.2002Nové obchodné meno:
   MERKO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Tonkovič Židovská 3 Bratislava 811 01
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   25.03.2002Zrušené obchodné meno:
   DOLMEN, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hložek , CSc. Kolísková 12 Bratislava
   Ing. Peter Puchel Maxima Gorkého 2031/68 Trnava
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   Ľubica Weidnerová 494 Sološnica
   Peter Kuchar Beethoven strasse 58 Viernheim 685 19 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   DOLMEN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementu
   výroba transportného betónu
   výroba iných produktov z betónu a cementu
   výroba iných tovarov z dreva
   výroba drevených obalov
   výroba malty
   výroba iných minerálnych výrobkov nekovových
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hložek , CSc. Kolísková 12 Bratislava
   Ing. Peter Puchel Maxima Gorkého 2031/68 Trnava
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   Ľubica Weidnerová 494 Sološnica
   Peter Kuchar Beethoven strasse 58 Viernheim 685 19 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava