Vytvořte fakturu

Partner Soft - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.03.2016
Basic information
Obchodní název Partner Soft
IČO 35719915
TIN 2020218376
DIČ SK2020218376
Datum vytvoření 02 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Partner Soft
Lužná 10
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 481 427 €
Zisk 35 847 €
Kapitál 210 527 €
Vlastní kapitál 26 850 €
Kontaktní informace
Email ps@partnersoft.sk
Telefon(y) 0265420325, 0260101601
Fax(y) 0260101612
Date of updating data: 10.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,654
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,654
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,654
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 258,292
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 92,794
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 759
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 164,283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 276,946
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,696
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,987
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,904
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,847
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 214,250
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 681
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 212,372
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 98,485
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,760
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,488
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99,639
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,197
Date of updating data: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 481,427
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 480,810
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 617
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 434,740
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,900
C. Služby (účtová skupina 51) 301,291
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,562
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 829
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 89,888
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,270
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 46,687
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 160,619
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 10
X. Úrokové výnosy (662) 10
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 89
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 46,608
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,761
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 35,847
Date of updating data: 10.03.2016
Date of updating data: 10.03.2016