Vytvořte fakturu

ALFA INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALFA INVEST
IČO 35720085
TIN 2020267348
DIČ SK2020267348
Datum vytvoření 10 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ALFA INVEST
Moyzesova 3
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 158 €
Zisk 14 884 €
Kapitál 914 793 €
Vlastní kapitál 869 295 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 931,807
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 864,970
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 60,320
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,320
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 804,650
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 95,010
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 709,640
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,974
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,545
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,131
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,131
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,414
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,429
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,205
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,224
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 863
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 931,807
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 903,678
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,633
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,633
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 71,442
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 71,442
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 777,519
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 777,519
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,884
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,129
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27,894
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 27,894
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 235
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 235
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 71,080
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,158
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,158
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,957
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,477
D. Služby (účtová skupina 51) 11,841
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 258
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 258
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,341
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,341
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,040
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,799
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -17,318
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,921
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 6,500
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 6,500
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 35,003
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 35,003
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 364
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 359
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 54
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,565
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,666
2. Ostatní náklady (562A) 1,666
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,899
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37,356
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,557
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,673
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,673
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720085 TIN: 2020267348 DIČ: SK2020267348
 • Sídlo: ALFA INVEST, Moyzesova 3, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslava Ševčíková predseda Tesáre 250 Topoľčany 956 21 10.08.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.08.2011Nové sidlo:
   Moyzesova 3 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslava Ševčíková - predseda Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 10.08.2011
   30.08.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 24 Bratislava 811 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Ševčík - predseda Púpavová 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.02.2006
   Miroslava Ševčíková - člen Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Ing. Otília Šturdíková - člen Veternicová 31 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.08.2005
   07.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Ševčík - predseda Púpavová 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.02.2006
   06.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2005
   15.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otília Šturdíková - člen Veternicová 31 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.08.2005
   14.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - člen 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 31.07.2005
   16.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - člen 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Miroslava Ševčíková - člen Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 31.07.2005
   15.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Batík Lipského 4 Bratislava
   Mgr. Jozef Oravkin 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   11.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Batík Lipského 4 Bratislava
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   10.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ladislav Vaškovič - predseda Dunajská 24 Bratislava
   10.06.1997Nové obchodné meno:
   ALFA INVEST a.s.
   Nové sidlo:
   Krížna 24 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jozef Oravkin 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ladislav Vaškovič - predseda Dunajská 24 Bratislava