Vytvořte fakturu

GRADEUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GRADEUS
IČO 35720115
TIN 2020228144
Datum vytvoření 03 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRADEUS
Čsl. parašutistov 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 257 €
Zisk -126 €
Kapitál 417 €
Vlastní kapitál -9 758 €
Kontaktní informace
Email 1.gradeus@gmail.com
webové stránky http://www.gradeus.sk
Telefon(y) +421244252376
Mobile(y) +421905248798
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 567
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 218
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 349
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 567
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,884
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 198
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,595
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -126
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,451
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 84
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,367
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 110
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,257
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,257
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,854
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 794
C. Služby (účtová skupina 51) 1,060
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 403
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 403
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 49
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 49
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -49
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 354
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -126
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720115 TIN: 2020228144
 • Sídlo: GRADEUS, Čsl. parašutistov 1, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 03.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Michal Jakubišin 6 639 € (100%) Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   03.06.1997Nové obchodné meno:
   GRADEUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   grafika a design s výnimkou projektovania a s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   vydávanie neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Michal Jakubišin Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03