Vytvořte fakturu

FLOW PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FLOW PLUS
IČO 35720131
TIN 2020228177
DIČ SK2020228177
Datum vytvoření 09 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLOW PLUS
Technická 6
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 869 €
Zisk -272 €
Kontaktní informace
Email mail@flowplus.sk
webové stránky http://www.flowplus.sk
Telefon(y) +421243427429
Mobile(y) +421905620629
Fax(y) 0243427429
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,821
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,821
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,821
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 111,381
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,498
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,628
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,359
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 136,202
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 110,147
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 102,452
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -272
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,055
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,423
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,523
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 507
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 733
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,896
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,387
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,129
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,980
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 54,869
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,300
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 52,521
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 740
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 53,297
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 696
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,853
C. Služby (účtová skupina 51) 13,399
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,314
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 415
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,838
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,782
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,572
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,873
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 59
X. Úrokové výnosy (662) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 59
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 913
M. Úrokové náklady (562) 692
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 221
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -854
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 718
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 990
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -272
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720131 TIN: 2020228177 DIČ: SK2020228177
 • Sídlo: FLOW PLUS, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Vavro Nejedlého 29 Bratislava 841 02 27.07.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Vavro 6 639 € (100%) Nejedlého 29 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Vavro Nejedlého 29 Bratislava 841 02
   15.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.05.2002
   08.08.2007Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   správa registratúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Vavro Nejedlého 29 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.07.2007
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.05.2002
   07.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.05.2002
   30.05.2002Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   úschova písomností nearchívnej povahy
   Noví spoločníci:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Jóna Gelnická 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.05.2002
   29.05.2002Zrušené sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 22.05.2002
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   11.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 22.05.2002
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   22.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   21.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   FLOW PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti automatizácie, spracovania dát a poskytovania software
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov a iných kultúrnych a spoločenských podujatí
   vydávanie neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Hupka Gajova 5 Bratislava 811 09