Vytvořte fakturu

SENEKAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.11.2016
Basic information
Obchodní název SENEKAB
Stav Zničeno
IČO 35720301
Datum vytvoření 12 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENEKAB
Svetlá 1
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 957 476 €
Zisk 1 062 €
Kapitál 8 173 418 €
Vlastní kapitál 78 225 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262529021
Date of updating data: 28.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,988,289
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,439
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 45,439
2. Software (013) - /073, 091A/ 93,477
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -48,038
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,942,805
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,305,314
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,301,614
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,700
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,573,588
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,547,077
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,547,077
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,211
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 300
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 63,903
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 62,602
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,301
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 45
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,988,289
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,287
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 71,586
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 71,586
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,062
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,909,002
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 171,118
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 171,061
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 171,061
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,737,884
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,401,296
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,401,296
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,334,921
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 284
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 77
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,306
Date of updating data: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,024,578
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,957,476
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,957,476
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,990,447
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,929,241
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 68
D. Služby (účtová skupina 51) 32,236
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,755
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,715
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,011
4. Sociální náklady (527, 528) 29
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 140
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,773
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,773
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,971
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,069
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,101
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 67,099
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,756
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17,264
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 15,492
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 34,345
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,374
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 312
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 312
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,062
Date of updating data: 28.11.2016
Date of updating data: 28.11.2016
 • IČO :35720301
 • Sídlo: SENEKAB, Svetlá 1, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.11.2016Zrušené obchodné meno:
   SENEKAB s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   21.10.2016Nové obchodné meno:
   SENEKAB s. r. o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   12.06.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným