Vytvořte fakturu

PROWEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROWEST
IČO 35720352
TIN 2020241608
DIČ SK2020241608
Datum vytvoření 02 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROWEST
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 150 932 €
Zisk 64 221 €
Kapitál 39 014 €
Vlastní kapitál -78 901 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243426409, 0243426414, 0243426430, 0243426433, 0243426442
Fax(y) 0243426409
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 117,082
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,734
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,415
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,415
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,319
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 3,319
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,241
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 48,949
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 48,949
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,949
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,292
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 920
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,372
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,107
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 107
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 12,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,082
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,680
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 172,610
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 172,610
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,259
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,259
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -268,770
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -268,770
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,221
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 131,762
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,451
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,140
12. Odložený daňový závazek (481A) 311
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,952
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,500
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,480
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,456
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,056
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84,460
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,359
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,359
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 150,935
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 150,932
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 150,873
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,713
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 281
D. Služby (účtová skupina 51) 46,048
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,880
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,761
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,899
4. Sociální náklady (527, 528) 220
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 480
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 480
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,024
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,219
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,544
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 162
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -162
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,057
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 836
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -124
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,221
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720352 TIN: 2020241608 DIČ: SK2020241608
 • Sídlo: PROWEST, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06 17.01.2001
  Mária Crhová Smreková 517/5 Dunajská Lužná 900 42 04.06.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Baláž 69 044 € (40%) Alstrova 62 Bratislava 831 06
  PROPRIETA, a.s. 103 566 € (60%) Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.06.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Crhová Smreková 517/5 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 04.06.2010
   03.06.2010Zrušeny spoločníci:
   WESTAR, a.s. IČO: 35 800 178 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.01.2001
   14.02.2005Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.01.2001
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.01.2001
   13.02.2005Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava
   17.01.2001Nové obchodné meno:
   PROWEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   WESTAR, a.s. IČO: 35 800 178 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava
   16.01.2001Zrušené obchodné meno:
   EXTREM, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   05.11.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   04.11.1999Zrušené sidlo:
   Syslia 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Szollár László Bertalan L. 11 1111 Budapest Maďarská republika
   Balázs Miklós Zoborhegy tér 10 1141 Budapest Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Solymos Karloveská 15 Bratislava 841 05
   02.06.1997Nové obchodné meno:
   EXTREM, s r.o.
   Nové sidlo:
   Syslia 25 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Szollár László Bertalan L. 11 1111 Budapest Maďarská republika
   Balázs Miklós Zoborhegy tér 10 1141 Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Solymos Karloveská 15 Bratislava 841 05