Vytvořte fakturu

AT - INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AT - INVEST
IČO 35720433
TIN 2020209851
DIČ SK2020209851
Datum vytvoření 16 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AT - INVEST
Rybničná 40/K
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 232 €
Zisk -27 519 €
Kapitál 189 553 €
Vlastní kapitál 41 507 €
Kontaktní informace
Email iroova@at-e.sk
Telefon(y) 0249111518
Mobile(y) +421903621515
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,525
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,525
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,525
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,524
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 94,770
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 166
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,178
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,634
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 144,049
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,988
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 30,507
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,519
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,061
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,887
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 126,174
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 427
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,654
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,293
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,232
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 369
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 74,833
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 104,565
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 501
C. Služby (účtová skupina 51) 2,049
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 22,478
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,694
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 74,833
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 855
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,333
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,181
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,006
X. Úrokové výnosy (662) 3,006
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 231
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 231
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,775
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,558
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,519
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720433 TIN: 2020209851 DIČ: SK2020209851
 • Sídlo: AT - INVEST, Rybničná 40/K, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava 16.06.1997
  Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava 16.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Vančo 7 500 € (75%) Wolkrova 17 Bratislava
  Ing. Jarmila Vančová 2 500 € (25%) Wolkrova 17 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.11.2011Nové sidlo:
   Rybničná 40/K Bratislava 831 06
   15.11.2011Zrušené sidlo:
   Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   20.12.2008Nové predmety činnosti:
   finančný leasing
   09.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   08.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   27.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.06.1997
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.06.1997
   26.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava
   28.06.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   07.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   06.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   16.06.1997Nové obchodné meno:
   AT - INVEST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava