Vytvořte fakturu

S T A U R A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Obchodní název S T A U R A
IČO 35720484
TIN 2020250518
DIČ SK2020250518
Datum vytvoření 02 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S T A U R A
Bajzova ulica 9
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 323 997 €
Zisk 34 524 €
Kapitál 297 459 €
Vlastní kapitál 153 121 €
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 33,265
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 33,265
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,049
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 318,813
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,085
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,271
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 288,636
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 352,078
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 187,645
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 145,818
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,524
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 164,433
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 118,062
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,495
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,846
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,698
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,023
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 710
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,711
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -50
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 323,997
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 107,050
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 214,876
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,280
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 791
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 274,206
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 90,602
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,260
C. Služby (účtová skupina 51) 125,100
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,957
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 402
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 26,891
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,994
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,791
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 98,964
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,602
M. Úrokové náklady (562) 4,800
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 802
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,602
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 44,189
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,665
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 34,524
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016