Vytvořte fakturu

TRANZ-TEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRANZ-TEL
IČO 35720514
TIN 2021414989
Datum vytvoření 16 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TRANZ-TEL
Krížna 47
81107
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 31 831 €
Vlastní kapitál 31 831 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,831
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,831
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,831
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,351
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,363
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4220865.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720514 TIN: 2021414989
 • Sídlo: TRANZ-TEL, Krížna 47, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marián Kočner predseda Chrasťova 29 Bratislava 21.11.2001
  Marián Mikoczy člen Mierová 18 Bratislava 21.11.2001
  Ivan Tokár člen Líščie nivy 239/12 Bratislava 21.11.2001
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.04.2003Nové sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Kočner - predseda Chrasťova 29 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.2001
   Marián Mikoczy - člen Mierová 18 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.2001
   Ivan Tokár - člen Líščie nivy 239/12 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.2001
   02.04.2003Zrušené sidlo:
   Kollárovo nám. 20 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Kočner - predseda Chrasťova 29 Bratislava
   Marián Mikoczy - člen Mierová 18 Bratislava
   Ivan Tokár - člen Líščie nivy 239/12 Bratislava
   28.11.2001Nové sidlo:
   Kollárovo nám. 20 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Kočner - predseda Chrasťova 29 Bratislava
   Marián Mikoczy - člen Mierová 18 Bratislava
   Ivan Tokár - člen Líščie nivy 239/12 Bratislava
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Bojda Landauova 38 Bratislava
   Adolf Gyurik Révova 42 Bratislava
   Anton Štegner Nový riadok 639/37 Stropkov
   13.07.1998Nové obchodné meno:
   TRANZ-TEL a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Štegner Nový riadok 639/37 Stropkov
   12.07.1998Zrušené obchodné meno:
   Noram - AŽD, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Venglovič Bardejovská 358/11 Svidník
   16.06.1997Nové obchodné meno:
   Noram - AŽD, a.s.
   Nové sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie, autoa- larmov)
   výroba, ištalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž autoalarmov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod
   prenájom hnuteľných vecí
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Bojda Landauova 38 Bratislava
   Adolf Gyurik Révova 42 Bratislava
   Ing. Pavel Venglovič Bardejovská 358/11 Svidník