Vytvořte fakturu

WAFY chromservis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WAFY chromservis
IČO 35720590
TIN 2020266710
DIČ SK2020266710
Datum vytvoření 12 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WAFY chromservis
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 155 857 €
Zisk -6 624 €
Kapitál 120 852 €
Vlastní kapitál 70 016 €
Kontaktní informace
Email info@wafy.eu
webové stránky http://www.wafy.eu/sk;http://www.chromservis.sk;http://www.wafy.eu
Telefon(y) +421244681181, +421244681183, +421244885229, +421244630377, +421244630378, +421244630379
Fax(y) 0244681183
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 116,133
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,301
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,512
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,960
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,650
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 116,133
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,630
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 57,951
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,624
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,503
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 56,243
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,848
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,568
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 911
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,916
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,245
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 155,857
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 151,503
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,082
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,272
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 160,975
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 103,236
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 953
C. Služby (účtová skupina 51) 30,940
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,577
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 269
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,118
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,456
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 74
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 73
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,580
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,228
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 352
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,506
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,624
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,624
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015