Vytvořte fakturu

FISA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FISA
IČO 35720603
TIN 2020997066
DIČ SK2020997066
Datum vytvoření 17 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FISA
Hlavná 2
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 16 331 €
Zisk -3 483 €
Kapitál 33 071 €
Vlastní kapitál 29 794 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903463727
Mobile(y) 0903463727
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,039
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,160
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,160
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,222
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,938
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 879
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 879
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,039
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,312
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,491
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,439
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,948
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,483
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,727
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,707
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 96
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 634
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 354
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,623
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,331
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 16,331
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,303
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,014
D. Služby (účtová skupina 51) 2,474
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,464
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,495
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,969
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 299
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -972
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,843
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,553
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,553
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,551
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,523
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,483
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015