Vytvořte fakturu

BEHUSTAV PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEHUSTAV PLUS
IČO 35720611
TIN 2020994536
Datum vytvoření 17 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEHUSTAV PLUS
Bajzova 10
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 509 €
Zisk 4 730 €
Kapitál 36 182 €
Vlastní kapitál 35 864 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,944
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,827
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,827
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,827
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,143
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 75
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 75
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,068
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,764
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,304
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,974
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 485
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 2,489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,944
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,594
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 26,536
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,024
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,024
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,730
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 350
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 350
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,509
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,509
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,509
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,367
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,989
D. Služby (účtová skupina 51) 2,673
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 705
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,142
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,847
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 79
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,064
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,334
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,334
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,730
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256582.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720611 TIN: 2020994536
 • Sídlo: BEHUSTAV PLUS, Bajzova 10, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Bellová Bajzova 10 Bratislava 821 08 14.01.2005
  Bc. Viliam Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08 23.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Bellová 3 320 € (50%) Bajzova 10 Bratislava 821 08
  Viliam Bella 3 320 € (50%) Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.04.2014Noví spoločníci:
   Viliam Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Viliam Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.12.2013
   03.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.06.2008
   25.07.2008Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   10.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.06.2008
   09.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Janček , CSc. Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   24.03.2005Nové obchodné meno:
   BEHUSTAV PLUS s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Bellová Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Viliam Janček , CSc. Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bellová Bajzova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.01.2005
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   STAVDREVO s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   01.03.2005Nové sidlo:
   Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   28.02.2005Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   výroba nábytku
   Zrušeny spoločníci:
   BEHUSTAV s.r.o. IČO: 31 329 624 Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   MEDICORP NITRA s.r.o. IČO: 31 400 817 Seberiního 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberiního 10 Bratislava 821 03
   29.09.1998Noví spoločníci:
   BEHUSTAV s.r.o. IČO: 31 329 624 Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   MEDICORP NITRA s.r.o. IČO: 31 400 817 Seberiního 10 Bratislava 821 03
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   BEHUSTAV s.r.o. IČO: 31 329 624 Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   MEDICORP NITRA s.r.o. IČO: 31 400 817 Seberiního 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Jausch Ivana Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   17.06.1997Nové obchodné meno:
   STAVDREVO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykon činnosti stavbyvedúceho
   výroba výrobkov z dreva
   výroba nábytku
   Noví spoločníci:
   BEHUSTAV s.r.o. IČO: 31 329 624 Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   MEDICORP NITRA s.r.o. IČO: 31 400 817 Seberiního 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Ing. František Jausch Ivana Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberiního 10 Bratislava 821 03