Vytvořte fakturu

ROJAX GASTRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Obchodní název ROJAX GASTRO
IČO 35720654
TIN 2020250705
DIČ SK2020250705
Datum vytvoření 18 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROJAX GASTRO
Zelená 5
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 290 568 €
Zisk -39 130 €
Kontaktní informace
Email perugia@perugia.sk
webové stránky http://www.perugia.sk
Telefon(y) +421254431818, +421254431821, +421254431824, +421254641942, +421254641943, +421259203400
Fax(y) 0254431821
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 830,931
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 790,255
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 790,255
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 265,551
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 493,379
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,205
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,120
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,676
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,085
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,085
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,645
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,959
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,959
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,686
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,946
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,946
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 830,931
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 788,065
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,088,612
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -297,930
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -297,930
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,130
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,866
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,262
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,639
12. Odložený daňový závazek (481A) 623
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,538
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -15,152
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -15,152
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,244
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,279
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,988
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,179
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,066
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 290,568
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 285,094
V. Aktivace (účtová skupina 62) 5,474
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,445
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 138,006
D. Služby (účtová skupina 51) 22,660
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 129,639
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 91,863
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,806
4. Sociální náklady (527, 528) 5,970
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 29,585
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 555
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,877
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,902
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,253
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,230
2. Ostatní náklady (562A) 1,230
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,023
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,253
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,130
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,130
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016