Vytvořte fakturu

FONTANA WATERCOOLERS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FONTANA WATERCOOLERS
IČO 35720662
TIN 2020267359
DIČ SK2020267359
Datum vytvoření 18 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FONTANA WATERCOOLERS
Rožňavská 2
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 281 446 €
Zisk 29 163 €
Kapitál 135 694 €
Vlastní kapitál 15 913 €
Kontaktní informace
Email voda@voda.sk
Telefon(y) 0917839418, 0244631177, 0244631178
Mobile(y) 0905246810, 0918338885, 0918338886
Fax(y) 0244631177
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,757
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,757
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,757
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,347
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 36,033
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,388
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 106,104
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,076
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,117
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,126
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,031
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,163
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,028
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,124
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,120
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 46,078
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,411
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,547
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,084
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 281,446
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 146,134
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 135,270
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 241,142
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 76,338
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,126
C. Služby (účtová skupina 51) 100,225
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,482
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 636
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,453
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,485
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 397
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 40,304
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 87,715
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 16
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 15
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,772
M. Úrokové náklady (562) 629
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,143
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,756
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 37,548
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 8,385
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,163
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720662 TIN: 2020267359 DIČ: SK2020267359
 • Sídlo: FONTANA WATERCOOLERS, Rožňavská 2, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Uher Kloknerova 2216/2 Praha 148 00 Česká republika 24.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 142 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2012Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 04
   24.01.2012Zrušené sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   20.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Vinczeová Mierová 377/44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 30.06.2008
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Pavel Uher Kloknerova 2216/2 Praha 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.05.2010
   31.07.2008Nové obchodné meno:
   FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. Klokotská 693 Praha 142 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Vinczeová Mierová 377/44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 30.06.2008
   30.07.2008Zrušené obchodné meno:
   FONTANA Watercoolers, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Fontána Watercoolers s.r.o. Klokotská 693 Praha 142 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.06.1997
   28.02.2005Nové obchodné meno:
   FONTANA Watercoolers, spol. s r.o.
   27.02.2005Zrušené obchodné meno:
   CWG Slovakia spol. s r.o.
   01.02.2005Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   31.01.2005Zrušené sidlo:
   Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   01.09.2004Noví spoločníci:
   Fontána Watercoolers s.r.o. Klokotská 693 Praha 142 00 Česká republika
   31.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Ivan Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   KOWA spol. s r.o. IČO: 45 535 850 Pod Šeptouchovem 510 Ledeč nad Sázavou Česká republika
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   22.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.06.1997
   21.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   03.03.1999Noví spoločníci:
   KOWA spol. s r.o. IČO: 45 535 850 Pod Šeptouchovem 510 Ledeč nad Sázavou Česká republika
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   KOWA spol.s r.o. IČO: 25 267 892 Pod Šeptouchovem 510 Ledči nad Sázavou Česká republika
   04.02.1999Noví spoločníci:
   KOWA spol.s r.o. IČO: 25 267 892 Pod Šeptouchovem 510 Ledči nad Sázavou Česká republika
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   CWG Czech spol. s r.o. IČO: 25 267 892 Pod Šeptouchovem 510 Ledča nad Sázavou Česká republika
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Ivan Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   18.06.1997Nové obchodné meno:
   CWG Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   skladovanie
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   CWG Czech spol. s r.o. IČO: 25 267 892 Pod Šeptouchovem 510 Ledča nad Sázavou Česká republika
   Ivan Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Šimovič Nám. 1. mája 16 Bratislava 811 06