Vytvořte fakturu

A.N. CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.07.2016
Basic information
Obchodní název A.N. CONSULTING
Stav Zničeno
IČO 35720689
TIN 2020266611
DIČ SK2020266611
Datum vytvoření 18 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.N. CONSULTING
Hviezdoslavovo nám. 20
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 760 €
Zisk 17 €
Kapitál 359 483 €
Vlastní kapitál -84 610 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903900441
Mobile(y) 0903900441
Date of updating data: 22.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 351,233
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,353
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 348,880
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,555
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,555
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 358,788
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85,492
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -92,945
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 444,280
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 28,952
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 415,328
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 226
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 987
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 414,115
Date of updating data: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,760
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,760
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,461
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 558
C. Služby (účtová skupina 51) 36
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 831
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 36
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,299
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,166
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 322
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 322
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -322
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 977
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17
Date of updating data: 22.07.2016
Date of updating data: 22.07.2016
 • IČO :35720689 TIN: 2020266611 DIČ: SK2020266611
 • Sídlo: A.N. CONSULTING, Hviezdoslavovo nám. 20, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.07.2016Zrušené obchodné meno:
   A.N. CONSULTING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   18.06.1997Nové obchodné meno:
   A.N. CONSULTING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným