Vytvořte fakturu

ART ROPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ART ROPO
IČO 35720701
TIN 2020267337
DIČ SK2020267337
Datum vytvoření 18 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ART ROPO
Ľadová 2
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 344 230 €
Zisk 1 071 €
Kapitál 173 575 €
Vlastní kapitál 115 128 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.artropo.sk
Telefon(y) +421252491205, +421252620037
Mobile(y) +421903721564, +421903418036
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,760
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,760
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,760
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,818
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,172
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 209
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,578
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,855
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,149
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,071
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,723
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,963
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,270
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 602
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,173
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,246
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,249
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 490
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 344,230
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 205,034
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 139,196
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 341,687
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,971
C. Služby (účtová skupina 51) 158,356
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,271
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,780
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,105
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 141,139
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 12,368
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,697
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,543
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,707
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 513
M. Úrokové náklady (562) 226
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 287
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -512
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,031
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,071
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015