Vytvořte fakturu

PHARMADERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název PHARMADERM
Stav Zničeno
IČO 35720786
TIN 2020267381
DIČ SK2020267381
Datum vytvoření 18 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHARMADERM
Kaštieľska 1/A
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 082 €
Zisk -8 256 €
Kapitál 9 676 €
Vlastní kapitál -183 006 €
Kontaktní informace
Email spacirova@dominant.sk
Telefon(y) 0249113625
Mobile(y) 0901911009, 0911071683
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 278
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 278
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 251
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 251
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 278
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -191,261
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 12,430
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -202,074
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -202,074
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,256
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 191,539
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 352
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 352
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 142,907
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,401
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,401
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110,921
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,711
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,920
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,954
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 48,280
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,082
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,082
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,987
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,782
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,007
D. Služby (účtová skupina 51) 470
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 403
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,058
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 844
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,700
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,477
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 596
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 361
2. Ostatní náklady (562A) 361
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 235
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -596
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,296
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,256
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016
 • IČO :35720786 TIN: 2020267381 DIČ: SK2020267381
 • Sídlo: PHARMADERM, Kaštieľska 1/A, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.03.2016Zrušené obchodné meno:
   PHARMADERM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kaštieľska 1/A Bratislava 821 05
   12.07.2002Nové obchodné meno:
   PHARMADERM, s.r.o.
   19.06.2002Nové sidlo:
   Kaštieľska 1/A Bratislava 821 05
   18.06.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným