Vytvořte fakturu

A.MANZARD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Obchodní název A.MANZARD
Stav Zničeno
IČO 35720794
TIN 2021429234
DIČ SK2021429234
Datum vytvoření 19 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.MANZARD
Grösslingova 17
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 550 948 €
Zisk 35 424 €
Kapitál 541 935 €
Vlastní kapitál -156 735 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254412001
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 904,664
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,358
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,358
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,358
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 869,319
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 713,930
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 713,930
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 145,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,169
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,169
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139,855
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,363
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,554
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 809
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 987
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 904,664
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -121,311
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 273,932
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 398
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 398
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -437,704
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -437,704
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,424
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,025,975
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,659
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 16,597
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 62
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,008,916
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 842,592
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 842,592
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,233
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163,091
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,195
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 550,948
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,195
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 525,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,753
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,478
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,783
D. Služby (účtová skupina 51) 10,525
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) -24,765
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,979
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,979
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 455,586
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 370
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,470
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,887
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,166
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 29,295
2. Ostatní náklady (562A) 29,295
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,871
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,166
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,304
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,424
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015
 • IČO :35720794 TIN: 2021429234 DIČ: SK2021429234
 • Sídlo: A.MANZARD, Grösslingova 17, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.09.2015Zrušené obchodné meno:
   A.MANZARD, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 17 Bratislava 811 09
   03.09.2010Nové sidlo:
   Grösslingova 17 Bratislava 811 09
   19.06.1997Nové obchodné meno:
   A.MANZARD, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným