Vytvořte fakturu

VABE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2015
Basic information
Obchodní název VABE
IČO 35720816
TIN 2020210115
Datum vytvoření 19 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VABE
Bylinková 4
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 822 €
Zisk 1 511 €
Kapitál 6 362 €
Vlastní kapitál 6 292 €
Date of updating data: 01.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,728
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,393
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,335
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,728
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,803
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,012
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,511
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,925
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,725
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 611
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,088
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 10,822
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,822
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,576
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 285
C. Služby (účtová skupina 51) 8,184
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 105
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,246
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,353
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 158
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 158
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -158
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,088
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 577
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,511
Date of updating data: 01.12.2015
Date of updating data: 01.12.2015