Vytvořte fakturu

EQUIMONT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.09.2016
Basic information
Obchodní název EQUIMONT
IČO 35720859
TIN 2020228243
Datum vytvoření 13 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EQUIMONT
Riazanská 8
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 600 €
Zisk 5 753 €
Kapitál 4 389 €
Vlastní kapitál -8 684 €
Date of updating data: 08.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,406
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,700
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,674
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,406
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,370
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -22,426
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,753
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,776
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 211
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,465
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,013
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 690
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,762
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100
Date of updating data: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,600
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,600
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,188
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,765
C. Služby (účtová skupina 51) 2,511
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,211
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 500
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,201
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,412
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,324
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 179
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 179
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -179
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,233
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,753
Date of updating data: 08.09.2016
Date of updating data: 08.09.2016