Vytvořte fakturu

C + C šport - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C + C šport
IČO 35720867
TIN 2020209939
DIČ SK2020209939
Datum vytvoření 11 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C + C šport
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 531 €
Zisk -6 589 €
Kapitál 282 219 €
Vlastní kapitál 197 555 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.kontrola.originality.sk
Telefon(y) +421244634008
Fax(y) 0844634009, 0244634009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 93,822
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,368
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,368
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,647
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,721
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,228
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,595
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,595
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,272
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,272
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,272
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,361
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 281
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,080
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 226
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 226
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,822
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,153
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,439
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,439
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,589
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,424
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,032
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,032
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,004
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,761
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,761
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,032
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,440
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 900
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,433
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 438
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 66,388
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 245
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 245
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 51,525
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 51,531
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,525
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,086
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,140
D. Služby (účtová skupina 51) 23,020
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,196
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,027
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,049
4. Sociální náklady (527, 528) 120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 767
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,502
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,502
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 461
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,555
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,365
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,629
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720867 TIN: 2020209939 DIČ: SK2020209939
 • Sídlo: C + C šport, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04 11.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Lisinovič 6 639 € (100%) Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.09.2008Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie kontroly originality
   17.09.2008Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 1-7 Bratislava 851 01
   07.05.2005Nové obchodné meno:
   C + C šport, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 1-7 Bratislava 851 01
   06.05.2005Zrušené obchodné meno:
   1.slovenská špedícia spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   hranič.prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárne
   12.02.2003Nové sidlo:
   hranič.prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.06.1997
   11.02.2003Zrušené sidlo:
   hranič. prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   10.12.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   09.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   22.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   21.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   28.05.1998Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   17.07.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   11.06.1997Nové obchodné meno:
   1.slovenská špedícia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   hranič. prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zasielateľstvo
   colná deklarácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava