Vytvořte fakturu

BOKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BOKA
IČO 35720875
TIN 2020241575
DIČ SK2020241575
Datum vytvoření 19 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOKA
Lesná 628/2
94901
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 993 €
Zisk -44 676 €
Kapitál 76 019 €
Vlastní kapitál -26 337 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 26,189
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 26,189
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,937
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,359
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 347
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 33,126
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,533
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 99,582
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 99,582
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,979
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -55,352
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,676
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,593
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 310
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,283
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,955
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,993
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,993
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 52,777
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 30,843
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,029
C. Služby (účtová skupina 51) 13,614
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 532
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,910
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,845
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -42,784
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -36,493
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 932
M. Úrokové náklady (562) 422
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 510
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -932
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -43,716
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,676
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35720875 TIN: 2020241575 DIČ: SK2020241575
 • Sídlo: BOKA, Lesná 628/2, 94901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.07.2014Nové sidlo:
   Lesná 628/2 Nitra 949 01
   Noví spoločníci:
   Ivan Záhon Dvorčanská 389/15 Nitra 949 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Záhon Dvorčanská 389/15 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 11.07.2014
   18.07.2014Zrušené sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.08.2004
   29.09.2007Nové sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   28.09.2007Zrušené sidlo:
   Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   09.09.2004Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.08.2004
   08.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   19.06.1997Nové obchodné meno:
   BOKA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06