Vytvořte fakturu

POMTAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název POMTAS
IČO 35720956
TIN 2021350925
DIČ SK2021350925
Datum vytvoření 10 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POMTAS
Malý trh 2/A
81108
Bratislava
Financial information
Zisk -5 394 €
Kapitál 105 143 €
Vlastní kapitál -187 909 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233526960
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 105,035
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 103,787
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 103,787
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 103,787
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,248
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 400
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 848
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 848
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,035
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -193,303
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 46
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 46
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -194,594
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -194,594
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,394
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,338
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,748
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,255
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,255
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 533
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 291,590
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,585
D. Služby (účtová skupina 51) 2,812
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 773
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,585
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,812
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 849
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 548
2. Ostatní náklady (562A) 548
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 301
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -849
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,434
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015