Vytvořte fakturu

Delta Security - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.10.2015
Basic information
Obchodní název Delta Security
Stav Zničeno
IČO 35720972
TIN 2020228133
DIČ SK2020228133
Datum vytvoření 23 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Delta Security
Nobelova 30
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 138 405 €
Zisk -104 461 €
Kapitál 126 587 €
Vlastní kapitál -203 502 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254774242, 0244637998
Date of updating data: 20.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,000
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,000
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,561
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 54,343
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 147
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 71
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 64,561
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -307,963
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 160,002
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 160,002
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -363,504
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,461
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 372,524
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,773
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 333,315
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,272
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 31,355
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,742
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 265,946
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 34,436
Date of updating data: 20.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 138,405
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 138,402
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 233,611
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,975
C. Služby (účtová skupina 51) 27,691
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 139,702
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 716
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,000
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 41,825
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,702
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -95,206
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106,736
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,295
M. Úrokové náklady (562) 3,929
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,366
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,295
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,501
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,461
Date of updating data: 20.10.2015
Date of updating data: 20.10.2015
 • IČO :35720972 TIN: 2020228133 DIČ: SK2020228133
 • Sídlo: Delta Security, Nobelova 30, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.10.2015Zrušené obchodné meno:
   Delta Security s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   07.05.2010Nové sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   Delta Security s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným