Vytvořte fakturu

M - LACHOT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M - LACHOT
IČO 35721138
TIN 2021344325
DIČ SK2021344325
Datum vytvoření 23 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - LACHOT
Roľnícka 123
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 736 €
Zisk 2 870 €
Kapitál 742 220 €
Vlastní kapitál -16 674 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244635927, 905724310, 0387682184
Mobile(y) +421905724310, 0905724310, 0948724310
Fax(y) 0244635929
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 665,866
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 653,554
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 29,809
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 29,809
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 623,745
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 48,707
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 552,478
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,560
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,094
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,171
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,978
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,978
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 193
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 923
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 901
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,218
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,218
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 665,866
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,804
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 54
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 54
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,367
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,272
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,870
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 679,670
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 749
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 749
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 678,921
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,554
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,554
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 625,407
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,789
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,171
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 76,736
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,736
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 75,736
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,835
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,732
D. Služby (účtová skupina 51) 26,160
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,472
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,448
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,973
4. Sociální náklady (527, 528) 51
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,327
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 102,324
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 102,324
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 820
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,901
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,844
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,526
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,526
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,516
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,516
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,990
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,911
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,041
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,041
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,870
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015