Vytvořte fakturu

INKOLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INKOLA
IČO 35721235
TIN 2020266699
DIČ SK2020266699
Datum vytvoření 25 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INKOLA
Strojárenská 8/24
90027
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 170 371 €
Zisk 16 766 €
Kapitál 36 117 €
Vlastní kapitál 5 748 €
Kontaktní informace
Email inkola@inkola.sk
Telefon(y) 0245650058, 0245650059, 0245993594, 0903444442
Mobile(y) +421903444442, +421911444817, 0903444442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 59,789
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,010
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,010
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,010
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,626
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 718
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 42
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 676
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,610
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,300
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,300
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 310
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,298
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,979
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,319
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 153
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 153
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,789
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,514
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,555
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,894
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,449
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,766
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,275
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,805
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,753
12. Odložený daňový závazek (481A) 52
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 35,470
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,544
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,544
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,856
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 165,717
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 170,371
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 165,676
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,654
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,883
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 141,881
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,578
D. Služby (účtová skupina 51) 5,998
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 365
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 356
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 356
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 705
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,488
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,260
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 763
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 168
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 168
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 572
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -762
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,726
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,766
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35721235 TIN: 2020266699 DIČ: SK2020266699
 • Sídlo: INKOLA, Strojárenská 8/24, 90027, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27 28.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Kollár 6 639 € (100%) Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2006Nové sidlo:
   Strojárenská 8/24 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27
   27.12.2006Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaja hotových programov na základe zmluvy s autorom
   rozpočtové práce v stavebníctve - kalkulácia stavieb
   26.07.2000Nové obchodné meno:
   INKOLA, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných poradcov
   prieskum trhu
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   25.07.2000Zrušené obchodné meno:
   EUBE Slovensko, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   09.05.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   27.10.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   26.10.1999Zrušené sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
   12.05.1998Noví spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   11.05.1998Zrušeny spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   24.02.1998Nové sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   23.02.1998Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Begáňová Ľubočianska 30 Nemšová
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   EUBE Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Begáňová Ľubočianska 30 Nemšová