Vytvořte fakturu

BRS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRS
IČO 35721243
TIN 2020267007
DIČ SK2020267007
Datum vytvoření 25 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BRS
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 402 571 €
Zisk 11 317 €
Kapitál 15 985 193 €
Vlastní kapitál 14 334 134 €
Kontaktní informace
Email brs@brs.sk
webové stránky http://www.brs.sk
Telefon(y) +421258318202
Fax(y) 0253413261
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,084,726
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,869,892
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,869,892
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,037,645
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,431,190
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 165,816
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,235,241
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,199,405
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 80,500
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 80,500
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 578
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 578
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,117,968
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 485,665
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 485,665
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,632,303
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 359
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 355
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,429
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,846
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 12,583
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,084,726
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,359,962
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,220,082
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,531
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,531
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 122,032
2. Ostatní fondy (427, 42X) 122,032
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,317
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,502,119
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,297
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,255
12. Odložený daňový závazek (481A) 42
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 649,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 647,618
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 604,937
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 604,937
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,736
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,622
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,446
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,877
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 204,204
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 222,645
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 907
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 221,738
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,358,933
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,402,571
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,488
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,321,445
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 36,095
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,543
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,350,801
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 29,901
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 285,382
D. Služby (účtová skupina 51) 1,485,055
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 165,190
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 115,156
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,811
4. Sociální náklady (527, 528) 10,223
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 113,789
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,224,856
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,224,856
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,079
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,549
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,770
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,558,595
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,306
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,306
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,306
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,313
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 33,133
2. Ostatní náklady (562A) 33,133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,180
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37,007
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,763
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,446
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,446
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,317
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35721243 TIN: 2020267007 DIČ: SK2020267007
 • Sídlo: BRS, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Blažej Čapla predseda Ivánska cesta 57 Bratislava 05.01.2001
  Ing. Jana Hečková člen Závadská 22 Bratislava 831 06 21.03.2007
  Robert Čapla člen Ivanská cesta 57/4365 Bratislava 820 01 06.03.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.04.2012Nové predmety činnosti:
   vykonávanie parkových, sadových a záhradníckych úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
   výroba vína (s obsahom alkoholu do 15%)
   poľnohospodárska výroba
   21.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Hečková - člen predstavenstva Závadská 22 Bratislava 831 06
   Robert Čapla - člen predstavenstva Ivanská cesta 57/4365 Bratislava 820 01 Vznik funkcie: 06.03.2007
   20.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Fačkovec - člen predstavenstva Lipová 7 Sereď 926 01
   Ing. Jana Hečková - člen predstavenstva Závadská 20 Bratislava
   07.04.2005Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   06.04.2005Zrušené sidlo:
   Priekopy 20 Bratislava 821 08
   05.01.2001Nové obchodné meno:
   BRS, a.s.
   Nové sidlo:
   Priekopy 20 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave
   sprostredkovanie prepravy tovaru
   zasielateľstvo
   reklamná činnosť
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   požičiavanie motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Blažej Čapla - predseda predstavenstva Ivánska cesta 57 Bratislava
   Ing. Jozef Fačkovec - člen predstavenstva Lipová 7 Sereď 926 01
   Ing. Jana Hečková - člen predstavenstva Závadská 20 Bratislava
   04.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Bratislavská realitná spoločnosť, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   poradenskú službu v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave
   sprostredkovanie prepravy tovaru
   zasielateľstvo
   reklamná činnosť
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Vladimír Bečár - člen 821 Lozorno
   Ing. Blažej Čapla - predseda Hrobákova 10 Bratislava
   Ing. Jana Hečková - člen Závadská 20 Bratislava
   29.04.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   poradenskú službu v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave
   sprostredkovanie prepravy tovaru
   zasielateľstvo
   reklamná činnosť
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   11.12.1998Nové sidlo:
   Záhradnícka 11 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.12.1998Zrušené sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   Bratislavská realitná spoločnosť, a. s.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MVDr. Vladimír Bečár - člen 821 Lozorno
   Ing. Blažej Čapla - predseda Hrobákova 10 Bratislava
   Ing. Jana Hečková - člen Závadská 20 Bratislava