Vytvořte fakturu

EMOTRANS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EMOTRANS
IČO 35721332
TIN 2020218827
DIČ SK2020218827
Datum vytvoření 26 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMOTRANS
Hurbanova 1409/44
90501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 232 349 €
Zisk 5 247 €
Kapitál 484 055 €
Vlastní kapitál 104 128 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244871029, 0346510596, 0346512514, 0346512791, 0346513844, 0346514151, 0346516757, 0346544029, 0346
Mobile(y) +421903201451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 690,920
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 372,658
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 372,658
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 26,466
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 86,561
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 244,320
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,311
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 301,884
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 43,897
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,897
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 244,625
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 220,130
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,130
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,200
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 117
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,178
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,362
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,495
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,867
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,378
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,669
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 9,709
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 690,920
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,373
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 18,822
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 18,822
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,891
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,891
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 83,413
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 83,413
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,247
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 581,547
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21,133
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,429
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,704
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 138,240
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101,152
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,152
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,998
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,853
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,237
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,580
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,580
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 416,294
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,222,215
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,232,349
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 502,496
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 719,719
V. Aktivace (účtová skupina 62) 250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,884
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,215,467
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 388,629
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 173,733
D. Služby (účtová skupina 51) 142,006
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 457,741
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 334,176
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 104,263
4. Sociální náklady (527, 528) 19,302
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,100
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,712
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,712
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,546
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,882
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 518,097
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,245
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,245
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,624
2. Ostatní náklady (562A) 8,624
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,376
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,755
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,127
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35721332 TIN: 2020218827 DIČ: SK2020218827
 • Sídlo: EMOTRANS, Hurbanova 1409/44, 90501, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.10.1998Nové sidlo:
   Hurbanova 1409/44 Senica 905 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Novackého 564/4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   25.11.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.06.1997Nové obchodné meno:
   EMOTRANS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novackého 564/4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   maloobchodný predaj pohonných hmôt a doplnkového sortimentu
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti s kapacitou do 8 miest
   Noví spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava