Vytvořte fakturu

EMERALD REGINA SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EMERALD REGINA SLOVENSKO
IČO 35721421
TIN 2020267392
DIČ SK2020267392
Datum vytvoření 27 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMERALD REGINA SLOVENSKO
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 951 573 €
Zisk -171 631 €
Kapitál 3 833 790 €
Vlastní kapitál 2 547 167 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0904010101, 0259301211
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,579,726
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 645,867
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 645,867
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,964
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 635,903
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,926,920
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,761,236
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,761,180
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,314,824
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,149,805
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,149,805
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,290
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159,729
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 850,860
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,076
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 847,784
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,939
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,866
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 73
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,579,726
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,397,219
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 235,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 235,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 935,155
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 22,105
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,105
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 376,590
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 396,141
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,551
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -171,631
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,182,429
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,616,408
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,612,602
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,806
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,558,070
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 523,453
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,453
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,672
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,151
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,608
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,028,186
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,951
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,951
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 78
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 78
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,935,573
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,951,573
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,841,787
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,020
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,766
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,227
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,650,835
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,676
D. Služby (účtová skupina 51) 229,650
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 80,563
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 60,193
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,733
4. Sociální náklady (527, 528) 1,637
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,736
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,517
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,517
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 44,300
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,950
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -108,654
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -33,354
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,103
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,103
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,103
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62,181
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 61,614
2. Ostatní náklady (562A) 61,614
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 567
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60,078
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -168,732
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,899
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,899
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -171,631
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35721421 TIN: 2020267392 DIČ: SK2020267392
 • Sídlo: EMERALD REGINA SLOVENSKO, Ventúrska 7, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Branislav Hatina Ventúrska 266/7 Bratislava 811 01 01.04.2009
  Slavomír Hatina Strmý vŕšok 8141/141 Bratislava 841 06 09.06.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  BIATEC GROUP a.s. 235 000 € (100%) Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Hatina Strmý vŕšok 8141/141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 09.06.2015
   01.08.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   01.08.2010Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   reklamná činnosť
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Ventúrska 266/7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.04.2009
   31.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Strmý vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.04.2009
   19.11.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
   prenájom hnuteľných vecí
   16.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Strmý vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.04.2009
   15.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Talichova 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2004
   08.09.2006Nové sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   07.09.2006Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   15.06.2006Noví spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   10.11.2005Noví spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   09.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Chemická investičná, a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   19.04.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Potisk Talichova 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2004
   18.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Hatina Strmý Vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 24.02.2003
   03.02.2004Noví spoločníci:
   Chemická investičná, a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   02.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Chemická investičná a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Chemická investičná a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Hatina Strmý Vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 24.02.2003
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   PEARSON ENTERPRISES S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Potisk Strmý vŕšok 139 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 27.06.1997 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   15.10.2002Noví spoločníci:
   PEARSON ENTERPRISES S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Strmý vŕšok 139 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 27.06.1997 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   14.10.2002Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A. 3 rue Jean Piret Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   pearson enterprises s.a. 3 rue Jean Piret, Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava 851 01
   18.04.2000Nové sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A. 3 rue Jean Piret Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   Havličkova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   19.07.1999Noví spoločníci:
   pearson enterprises s.a. 3 rue Jean Piret, Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   29.04.1998Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   28.04.1998Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   27.10.1997Nové sidlo:
   Havličkova 6 Bratislava 811 04
   26.10.1997Zrušené sidlo:
   Havličkova 14 Bratislava 811 00
   27.06.1997Nové obchodné meno:
   EMERALD REGINA SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Havličkova 14 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   technicko- organizačné zabezpečovanie ivestícií do obchodných spoločností a družstiev
   Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava 851 01