Vytvořte fakturu

M.Ž. HYDRONIKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.Ž. HYDRONIKA
IČO 35721481
TIN 2020209972
DIČ SK2020209972
Datum vytvoření 30 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo M.Ž. HYDRONIKA
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 024 €
Zisk -15 497 €
Kapitál 192 102 €
Vlastní kapitál 170 019 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 177,003
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 115,590
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 115,590
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 100,827
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,763
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,413
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 54,610
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 54,610
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,349
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,348
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,001
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,454
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,026
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 177,003
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,522
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,115
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,115
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -163,035
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,131
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -175,166
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,497
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,481
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,214
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) -128
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,342
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,267
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,307
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,307
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,635
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,024
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,635
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 389
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,477
D. Služby (účtová skupina 51) 20,972
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,015
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,468
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,468
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,453
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,337
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,537
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,497
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35721481 TIN: 2020209972 DIČ: SK2020209972
 • Sídlo: M.Ž. HYDRONIKA, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 06.09.2010
  Ing. Martin Zvrškovec člen Klenová 7 Bratislava 831 01 06.09.2010
  Ing. Štefan Gažo člen Budatínska 31 Bratislava 851 05 17.06.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gažo - člen Budatínska 31 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.06.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   26.10.2010Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 06.09.2010
   Ing. Martin Zvrškovec - člen Klenová 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   Ing. Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   25.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/ 54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Alexander František Zvrškovec - predseda Okružná 14 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   04.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/ 54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Alexander František Zvrškovec - predseda Okružná 14 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   03.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Robert Galbavý - predseda Šustekova 2688/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   11.09.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Robert Galbavý - predseda Šustekova 2688/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   10.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   konštrukčná činnosť v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   kovoobrábanie
   vedenie účtovníctva
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností, ak sú okrem základných poskytované aj doplnkové služby
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý , CSc. - predseda predstavenstva Šustekova 2688/3 Bratislava
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Ján Komár Timravy 27 Martin
   10.10.2003Nové predmety činnosti:
   konštrukčná činnosť v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   kovoobrábanie
   vedenie účtovníctva
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností, ak sú okrem základných poskytované aj doplnkové služby
   nákladná cestná doprava
   26.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý , CSc. - predseda predstavenstva Šustekova 2688/3 Bratislava
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Ján Komár Timravy 27 Martin
   25.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý, CSc. P.O. Hviezdoslava 63/19 Nová Dubnica
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 3 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   M.Ž. HYDRONIKA a.s.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Robert Galbavý, CSc. P.O. Hviezdoslava 63/19 Nová Dubnica
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 3 Bratislava