Vytvořte fakturu

CONSULT TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Obchodní název CONSULT TRADING
Stav Zničeno
IČO 35721545
TIN 2021394419
DIČ SK2021394419
Datum vytvoření 30 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CONSULT TRADING
Prievozská 18
82451
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 279 751 €
Zisk -62 438 €
Kapitál 1 834 623 €
Vlastní kapitál -562 656 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0918605134
Mobile(y) 0918605134
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 -148
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 -148
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -148
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,223,278
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 901,297
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,321,949
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,223,130
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,015,960
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 298,745
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 298,745
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,706
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,255,973
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -62,438
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,239,090
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,706
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 263,692
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,950,366
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 797,444
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 564,015
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 45,137
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,543,770
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 18,326
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 279,751
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 279,751
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 341,211
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,262
C. Služby (účtová skupina 51) 144
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 332,659
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 146
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -61,460
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 271,345
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 18
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -18
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -61,478
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -62,438
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017
 • IČO :35721545 TIN: 2021394419 DIČ: SK2021394419
 • Sídlo: CONSULT TRADING, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.01.2017Zrušené obchodné meno:
   CONSULT TRADING, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   07.10.1999Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   CONSULT TRADING, a. s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť