Vytvořte fakturu

DEFEND Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DEFEND Slovakia
IČO 35721600
TIN 2020266655
DIČ SK2020266655
Datum vytvoření 01 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEFEND Slovakia
Trenčianska 17
91534
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 138 447 €
Zisk -58 062 €
Kapitál 522 025 €
Vlastní kapitál -30 971 €
Kontaktní informace
Email defend@defend.sk
Telefon(y) 0327710715
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 884,369
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 232,318
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 649,451
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,760
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 884,369
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -89,061
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -38,302
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -58,062
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 973,430
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 4,046
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 954,762
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 886,268
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,774
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,720
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,622
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 138,447
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 107,934
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,294
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,219
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 195,120
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 86,043
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,576
C. Služby (účtová skupina 51) 82,739
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 50
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,704
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,007
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -56,673
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -62,130
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 429
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 429
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -429
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -57,102
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -58,062
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35721600 TIN: 2020266655 DIČ: SK2020266655
 • Sídlo: DEFEND Slovakia, Trenčianska 17, 91534, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.1998Nové sidlo:
   Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom 915 34
   Noví spoločníci:
   Ing. Lubomír Hořák Tř.SNP 4745 Zlín Česká republika
   Ing. Pavel Vojtek 367 Ostrožská Lhota Česká republika prechodný pobyt na území SR : Bernolákova 1 Trenčín 911 01
   26.05.1998Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lubomír Hořák Tř.SNP 4745 Zlín Česká republika
   Ing. Pavel Vojtek 367 Ostrožská Lhota Česká republika prechodný pobyt na území SR : Bernolákova 1 Trenčín 911 01
   01.07.1997Nové obchodné meno:
   DEFEND Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľo- vi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Lubomír Hořák Tř.SNP 4745 Zlín Česká republika
   Ing. Pavel Vojtek 367 Ostrožská Lhota Česká republika prechodný pobyt na území SR : Bernolákova 1 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Vojtek 367 Ostrožská Lhota Česká republika prechodný pobyt na území SR : Bernolákova 1 Trenčín 911 01