Vytvořte fakturu

PROFI KLÍMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROFI KLÍMA
IČO 35721642
TIN 2020203691
DIČ SK2020203691
Datum vytvoření 01 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFI KLÍMA
Štefánikova 139
92101
Piešťany
Financial information
Prodej a příjem 204 562 €
Zisk 33 528 €
Kapitál 189 351 €
Vlastní kapitál 67 818 €
Kontaktní informace
Email info@profi-klima.sk
Telefon(y) 0337749271
Mobile(y) 0903518830, 0903531733
Fax(y) 0337749271
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 222,740
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,312
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,312
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,312
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 211,281
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 58
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 58
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 59,119
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 59,119
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,119
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,019
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,322
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,322
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -303
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 133,085
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 133,010
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 75
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 147
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 222,740
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,345
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,542
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,542
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 53,636
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 79,967
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,331
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,528
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,395
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 68,925
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 68,465
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 68,465
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 460
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,037
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,688
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,688
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,792
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,889
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,007
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 661
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,877
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,877
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,556
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 192,982
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 204,562
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 90,172
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 102,810
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,445
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,135
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,635
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 69,557
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,951
D. Služby (účtová skupina 51) 22,167
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,088
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,367
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,882
4. Sociální náklady (527, 528) 839
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 579
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,208
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,208
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,927
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,307
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,882
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,106
2. Ostatní náklady (562A) 2,106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,776
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,882
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,045
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,517
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,517
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,528
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35721642 TIN: 2020203691 DIČ: SK2020203691
 • Sídlo: PROFI KLÍMA, Štefánikova 139, 92101, Piešťany
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2003Nové obchodné meno:
   "PROFI KLÍMA, s.r.o."
   Nové sidlo:
   Štefánikova 139 Piešťany 921 01
   07.04.2003Noví spoločníci:
   Ernest Habán Javorova 2877/1 Piešťany 921 01
   Ing. Miroslav Buraj 274 Ratnovce 922 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ernest Habán Javorova 2877/1 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 28.02.2003
   Zrušené obchodné meno:
   Armatrade s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   06.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ing. Slavomír Pavlíček Hamsíkova 31 Praha 5 - Stodúlky 150 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ing. Slavomír Pavlíček Hamsíkova 31 Praha 5 - Stodúlky 150 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ján Doutnáč Strojnícka 3 Praha 7 170 00 Česká republika
   Jiří Vítovec Láskova 1810 Praha 4 148 00 Česká republika
   Ján Vorlíček K. Netlukám 961 Praha 10 104 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   01.07.1997Nové obchodné meno:
   Armatrade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ján Doutnáč Strojnícka 3 Praha 7 170 00 Česká republika
   Jiří Vítovec Láskova 1810 Praha 4 148 00 Česká republika
   Ján Vorlíček K. Netlukám 961 Praha 10 104 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01