Vytvořte fakturu

SCHÖNDORF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název SCHÖNDORF
IČO 35721766
TIN 2020267568
DIČ SK2020267568
Datum vytvoření 03 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHÖNDORF
Štefanovičova 12
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 489 721 €
Zisk 59 597 €
Kapitál 4 605 322 €
Vlastní kapitál 184 989 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.schondorf.sk
Mobile(y) +421904566599
Fax(y) 0252634704
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,941,817
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,872,351
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,509,839
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,062,507
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,371,653
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 75,679
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 362,512
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 343,512
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 19,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,367
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,877
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,877
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,149
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,341
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,712
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,629
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,099
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,574
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 30,525
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,941,817
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,355
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 85,512
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 85,512
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 100,577
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 100,577
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,597
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,682,555
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 143
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 143
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,676,423
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 154,471
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,471
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,504,237
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,715
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,989
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,989
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,907
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,907
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 489,007
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 489,721
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 489,007
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 714
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,027
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,026
D. Služby (účtová skupina 51) 187,638
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,896
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 189,314
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 189,314
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,153
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,694
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 276,343
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 405,880
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 405,879
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 405,957
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 405,957
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,617
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,020
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,020
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 59,597
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35721766 TIN: 2020267568 DIČ: SK2020267568
 • Sídlo: SCHÖNDORF, Štefanovičova 12, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Radoslav Černický konateľ Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 31.05.2004
  Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava 811 03 07.09.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Patrik Geržo 3 486 € (50%) Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05
  Radoslav Černický 3 486 € (50%) Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2009Noví spoločníci:
   Patrik Geržo Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Geržo - konateľ Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.09.1999
   04.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Geržo - konateľ Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.09.1999
   11.08.2004Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   10.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   26.06.2004Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černický - konateľ Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 31.05.2004
   Patrik Geržo - konateľ Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.09.1999
   25.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   13.05.2004Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie seminárov, školení, kultúrnych a športových podujatí
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a školiaca činnoť v rozsahu voľnej živnosti - služby, obchod, výroba
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   12.05.2004Zrušené sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov /vrátane poskytovania iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 07
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   18.10.1999Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 07
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   17.10.1999Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.04.1999Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Medená 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   08.10.1997Nové sidlo:
   Medená 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   07.10.1997Zrušené sidlo:
   Zelená 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   03.07.1997Nové obchodné meno:
   SCHÖNDORF, s r.o.
   Nové sidlo:
   Zelená 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov /vrátane poskytovania iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava