Vytvořte fakturu

PROJURIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.08.2016
Basic information
Obchodní název PROJURIS
IČO 35721812
TIN 2020982942
DIČ SK2020982942
Datum vytvoření 20 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PROJURIS
Mikulášska 29
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 833 €
Zisk -1 013 €
Kapitál 195 553 €
Vlastní kapitál 66 114 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254434270
Date of updating data: 18.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 151,791
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 147,549
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,763
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 2,763
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 108,272
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,160
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 78,615
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,497
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 36,514
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 36,514
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,679
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 321
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 321
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 321
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,358
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 98
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,260
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 563
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 202
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 151,791
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,807
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 32,980
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,980
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,013
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 79,984
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 79,834
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,360
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,360
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 949
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 623
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,648
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 72,254
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 18.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 59,833
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 59,833
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,833
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,321
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,152
D. Služby (účtová skupina 51) 12,563
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,539
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,116
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,423
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 556
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,713
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,713
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,798
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,512
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,118
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 185
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,328
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,341
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,341
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,013
Date of updating data: 18.08.2016
Date of updating data: 18.08.2016