Vytvořte fakturu

LUMIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LUMIS
IČO 35721936
TIN 2020250694
DIČ SK2020250694
Datum vytvoření 27 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUMIS
Ondrejovova 12
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 162 €
Zisk 125 €
Kapitál 32 616 €
Vlastní kapitál 8 642 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903734373
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,111
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,441
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,441
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,054
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,797
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 769
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,488
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,165
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,428
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,000
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 125
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,737
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,737
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,000
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,260
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 956
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,111
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,673
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,162
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 372
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,765
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 32,950
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,422
C. Služby (účtová skupina 51) 3,107
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,328
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 365
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,688
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,212
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,608
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,128
M. Úrokové náklady (562) 525
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,603
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,127
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,085
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 125
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015