Vytvořte fakturu

Laser Plasma Technik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Laser Plasma Technik
IČO 35722011
TIN 2020218497
DIČ SK2020218497
Datum vytvoření 03 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Laser Plasma Technik
Púpavová 48
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 560 €
Zisk -960 €
Kapitál 17 732 €
Vlastní kapitál -8 218 €
Kontaktní informace
Email lptslovakia@hotmail.com
Telefon(y) 0265429690, 0905822568
Mobile(y) 0905822568
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,445
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,445
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,671
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,671
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,671
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 774
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 774
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,445
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,178
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 107
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 107
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,964
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,964
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,623
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,623
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,951
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,951
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,712
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,560
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,560
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,560
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,560
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,560
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015