Vytvořte fakturu

ADI- DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADI- DESIGN
IČO 35722126
TIN 2020218618
DIČ SK2020218618
Datum vytvoření 01 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADI- DESIGN
J. Alexyho 7
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 866 €
Zisk -23 724 €
Kapitál 58 331 €
Vlastní kapitál 56 841 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264282321, 0254412001
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 334,480
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 286,250
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 286,250
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 286,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,221
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,251
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,251
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,970
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,654
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30,316
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 334,480
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,117
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 404
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 404
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 49,798
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 58,827
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,029
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,724
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 301,363
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 301,363
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,313
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 866
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 866
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 866
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,576
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,940
D. Služby (účtová skupina 51) 5,022
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,750
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,750
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 511
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,710
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,096
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 62
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,764
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,724
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722126 TIN: 2020218618 DIČ: SK2020218618
 • Sídlo: ADI- DESIGN, J. Alexyho 7, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava 01.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Jánošík 6 640 € (50%) J. Alexyho 7 Bratislava
  Ing. Márie Hradilová 6 640 € (50%) Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   01.07.1997Nové obchodné meno:
   ADI- DESIGN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava