Vytvořte fakturu

UNIPOST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Obchodní název UNIPOST
Stav V likvidaci
IČO 35722169
TIN 2020266897
Datum vytvoření 10 Červenec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo UNIPOST
Záhradnícka 45
82108
Bratislava
Financial information
Zisk -1 375 €
Kapitál 449 389 €
Vlastní kapitál 295 590 €
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 449,230
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 449,230
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 104
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 449,334
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 294,215
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 34,000
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -806
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 262,396
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,375
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 155,119
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 34,750
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,854
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,386
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,082
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,386
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 110,515
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 853
C. Služby (účtová skupina 51) 398
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 455
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -853
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -398
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 42
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 42
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -42
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -895
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,375
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015