Vytvořte fakturu

BrandCom - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Obchodní název BrandCom
IČO 35722258
Datum vytvoření 11 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BrandCom
Kremnická 24
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 118 €
Vlastní kapitál -30 407 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263811745
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 118
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,327
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -38,006
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,445
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,445
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,920
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,425
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016