Vytvořte fakturu

Investičná agentúra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Investičná agentúra
IČO 35722291
TIN 2020267667
Datum vytvoření 15 Červenec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Investičná agentúra
Mlynské nivy 77
82105
Bratislava
Financial information
Zisk -1 416 €
Vlastní kapitál 4 901 778 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,916,478
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,914,671
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,914,671
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,914,671
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,807
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,807
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,781
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,916,478
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,913,334
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,600
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 23,817
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,817
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 4,390,008
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,595,279
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 2,794,729
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 399,665
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 399,665
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,416
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,144
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,144
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 664
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 854
D. Služby (účtová skupina 51) 663
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 191
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -854
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -663
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -936
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,416
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4282944.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35722291 TIN: 2020267667
 • Sídlo: Investičná agentúra, Mlynské nivy 77, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Červenec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Lexa predseda Panenská 16A Bratislava 811 03 21.11.2014
  MUDr. Juraj Božík člen S.H.Vajanského 5659/2 Nové Zámky 940 82 21.11.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lexa - predseda Panenská 16A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.11.2014
   MUDr. Juraj Božík - člen S.H.Vajanského 5659/2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 21.11.2014
   16.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lexa - predseda Hlaváčikova 3177/45 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.04.2009
   MUDr. Juraj Božík - člen S.H.Vajanského 5659/2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 06.04.2009
   16.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lexa - predseda Hlaváčikova 3177/45 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.04.2009
   MUDr. Juraj Božík - člen S.H.Vajanského 5659/2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 06.04.2009
   15.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Božík - podpredseda predstavenstva S.H.Vajanského 2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 13.11.2003
   Pavel Michalič - predseda predstavenstva J. Murgaša 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 13.11.2003
   22.11.2006Nové sidlo:
   Mlynské nivy 77 Bratislava 821 05
   21.11.2006Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   12.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Pavel Michalič - predseda predstavenstva J. Murgaša 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 13.11.2003
   11.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Michalič - predseda predstavenstva J. Murgaša 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 13.11.2003
   25.11.2004Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Božík - podpredseda predstavenstva S.H.Vajanského 2 Nové Zámky 940 82 Vznik funkcie: 13.11.2003
   Pavol Michalič - predseda predstavenstva J. Murgaša 10 Senec 903 01 Vznik funkcie: 13.11.2003
   24.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Božík - podpredseda SNP 146/14 Šurany Skončenie funkcie: 13.11.2003
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 13.11.2003
   Pavol Michalič - predseda Polyvkova 350 Svidník Skončenie funkcie: 13.11.2003
   21.12.1999Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Božík - podpredseda SNP 146/14 Šurany Skončenie funkcie: 13.11.2003
   Pavol Michalič - predseda Polyvkova 350 Svidník Skončenie funkcie: 13.11.2003
   20.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Hana Melichová Súmračná 32 Bratislava
   Ing. Július Vrábeľ - predseda Lieskova 3 Rimavská Sobota 979 01
   14.04.1998Nové obchodné meno:
   Investičná agentúra a.s.
   Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   13.04.1998Zrušené obchodné meno:
   Slovenská investičná skupina a.s.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 07
   15.07.1997Nové obchodné meno:
   Slovenská investičná skupina a.s.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklama propagácia
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie, nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
   vydávateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 13.11.2003
   Mgr. Hana Melichová Súmračná 32 Bratislava
   Ing. Július Vrábeľ - predseda Lieskova 3 Rimavská Sobota 979 01