Vytvořte fakturu

RESKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Obchodní název RESKO
IČO 35722312
TIN 2020986154
Datum vytvoření 15 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RESKO
Majoránová 40
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 127 €
Zisk 8 384 €
Kapitál 38 371 €
Vlastní kapitál -1 195 €
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,978
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,978
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,600
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 52,376
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 434
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 56,578
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,614
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,409
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,384
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,964
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 49,964
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,980
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 972
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,012
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,127
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,127
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,159
C. Služby (účtová skupina 51) 180
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,528
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 121
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,320
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,968
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -180
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 92
M. Úrokové náklady (562) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 90
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,876
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 492
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,384
Date of updating data: 10.10.2016
Date of updating data: 10.10.2016